W naszej szkole odbywa się akcja pt. Darmowe maseczki dla mieszkańców Orawki.

W akcję szycia maseczek zaangażowali się pracownicy obsługi szkoły a także niektórzy rodzice! Zakup materiałów został sfinansowany z prywatnych środków.

Każdy mieszkaniec Orawki może za darmo odebrać maseczkę.

Maseczki można zabrać w godz. od 8.00 do 13.00 ze stoiska wystawionego przy budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Sczechowicza w Orawce – od strony boiska sportowego.

116 sztuk maseczek zostało przekazanych do Urzędu Gminy Jabłonka na potrzeby mieszkańców naszej gminy.

Akcja cieszy się zainteresowaniem, niektórzy mieszkańcy już skorzystali.