Współpraca polsko-węgierska. Wizyta gości z Węgier

 

Współpraca polsko-węgierska. Wizyta gości z Węgier
W poniedziałek 21 czerwca 2021 roku powitaliśmy w szkole gości z Węgier: proboszcza i diakona parafii
w Sentendrę oraz polskiego ojca posługującego na Wgrzech. Nasza szkoła współpracuje i
prowadzi wymianę młodzieży z Katolicką Szkołą w Sentredę. Dla starszych uczniów oraz grona
pedagogicznego była to więc okazja do ponownego spotkania po przerwie spowodownej sytuacją z Sars
Covid 19 dla młodszych uczniów było to piersze spotkanie.
Goście zaprosili przedstawicieli naszej społeczności szkolnej na Kongres Eucharystyczny, który będzie
odbywał się we wrześniu w Budapeszcie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie!
Spotkanie odbywało się jak zawsze w serdecznej atmosferze i stanowiło okazję wymiany i przenikania
kultury polsko-węgierskiej.
Autor: Monika J.

^ Galeria zdjęć ze spotkania ^

Skip to content