Finał Polsko-Słowackiego Konkursu pt. „Euroregion Tatry oczami Dzieci”

Miło nam poinformować o wynikach polsko-słowackiego konkursu plastycznego „Euroregion Tatry oczami Dzieci”.

Łącznie, wszystkich prac z Polski i Słowacji wpłynęło 429.

Lista Laureatów znajduje się na stronie:

https://www.facebook.com/222173944622623/photos/pcb.1914898385350162/1914898102016857/?type=3&theater

We wrześniu odbył się wernisaż wystawy w Domu Spotkań Słowacko-Polskich w Kieżmarku, a następnie wystawa była prezentowana w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu.

Wszystkie zgłoszone prace zamieszczone są na stronie internetowej:

https://www.facebook.com/pg/Zdru%C5%BEenie-Euroregi%C3%B3n-Tatry-222173944622623/photos/

Zachęcamy do obejrzenia prac!

Nasz szkoła otrzymała podziękowanie od organizatorów oraz dyplomy uczestnictwa wraz z upominkami dla każdego uczestnika. Prace naszych uczniów zostały dostrzeżone podczas głosowania prze polskich i słowackich Internautów. Gratulujemy

Dziękujemy Uczniom naszej szkoły za zaangażowanie w promocję piękna naszego regionu! Dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły!

Opiekunowie: Monika Jurczak, Monika Basisty-Jurczak, Bogumiła Spytkowska

 

Może Ci się również spodoba

Skip to content