Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22

„Nic dwa razy się nie zda­rza
i nie zda­rzy. Z tej przy­czy­ny
zro­dzi­li­śmy się bez wpra­wy
i po­mrze­my bez ru­ty­ny.

Choć­by­śmy ucznia­mi byli
naj­tęp­szy­mi w szko­le świa­ta,
nie bę­dzie­my re­pe­to­wać
żad­nej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie po­wtó­rzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych po­ca­łun­ków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy”…

(W. Szymbrska)

24 czerwca zakończyliśmy uroczyście rok szkolny 2021/2022.

Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą Św. w kościele parafialnym.

To był szczególny dzień, ponieważ w tym dniu podziękowaliśmy Nauczycielkom odchodzącym na emeryturę pani mgr Elżbiecie Nowickiej, pani mgr Krystynie Kajpust Kozak oraz pożegnaliśmy uczniów klasy 8, którzy zakończyli edukację w  Szkole Podstawowej.

Scenariusz podziękowania dla Nauczycielek przechodzących na emeryturę przygotowali państwo Monika i Rafał Jurczak wraz z panem Janem Palenikiem i panią Moniką Basisty-Jurczak.

Scenariusz pożegnania klasy ósmej przygotowały panie: Renata Sandrzyk  i Ewa Pilch. Ósmoklasiści pięknie podziękowali wszystkim nauczycielom, młodszym kolegom i koleżankom . Gorące słowa podziękowań skierowali w kierunku swoich wychowawców: pani mgr Marii Kidoń, pani mgr Marii Pilch,  pani mgr Arlety Piecusiak, pani mgr Marzeny, pana mgr Adama Wójtowicza i pani mgr Renaty Sandrzyk.

Rodzice wyrazili swoją wdzięczność i podziękowania dla pań przechodzących na emeryturę oraz dla całego Grona Pedagogicznego za  trud nauczania i wychowania w minionym roku szkolnym

Na zakończenie odbyło się  uroczyste wręczenie świadectw Ósmoklasistom   oraz świadectw z wyróżnieniem, nagród książkowych, stypendium dla najlepszych uczniów z klas młodszych.

Pani Dyrektor podziękowała Rodzicom zaangażowanym w życie szkoły i wręczyła pamiątkowe dyplomy.

Na zakończenie pani dyrektor podziękowała wszystkim za ten rok szkolny i życzyła udanych                                           i bezpiecznych wakacji!

MJ

Uroczyste zakończenie roku szklonego – galeria zdjęć

Może Ci się również spodoba

Skip to content