Obchody Jubileuszu 300-lecia Konsekracji Kościoła w Orawce

Program obchodów  Jubileuszu 300-lecia Konsekracji Kościoła
p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Orawce
1. Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły
2. Gminny Konkurs Literacki: Wieś i parafia Orawka
3. Gminny Konkurs Fotograficzny pt. Znaki sakralne na Orawie
4. Wystawa Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży pt. Kościół w Orawce
5. Gminna Uroczystość Świętojańskie Zwyki: Program słowno-muzyczny pt. Duszo słowiańska moja! Marzycielko wieczna! (Jan Paweł II)
6. Msza Święta Odpustowa koncelebrowana pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego JE Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza
7. Pamiątkowe wydanie folderu informacyjnego, albumu fotograficznego  poświęconego Kościołowi
8. Koncert klasyczny: Muzyka zaklęta w drewnie
9. Spektakl szkolny Orawskie Betlejem ks. Pawła Kubani
L.p.
Nazwa
Termin zgłoszeń, oddawania prac
Termin uroczystości, konkursu, miejsce
Termin ogłoszenia wyników
Wręczenie nagród
Inne
1.
Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły
01.04.-30.04
2015 r.
20.05.2015 r.
OCK w Jabłonce
21.05.2015 r.
21.06.2015„Świętojańskie Zwyki w Orawce”
_
2.
Gminny Konkurs Literacki: Wieś    i parafia Orawka
01.05.-29.05.
2015 r.
_
15.06.2015 r.
21.06.2015„Świętojańskie Zwyki w Orawce”
_
3.
Gminny Konkurs Fotografi-czny pt. Znaki sakralne na Orawie
01.05.-31.05.
2015 r.
_
17.06.2015 r.
21.06.2015„Świętojańskie Zwyki w Orawce”
– Wystawa 21.06. 2015 r. podczas uroczystości Świętojańskie Zwyki    w Orawce
– Wystawa 24.06.2015 na placu przy kościelnym podczas Odpustu Parafialnego
– Wystawa od 25.06.      w Orawskim Centrum Kultury do 10.07.2015 r.
4.
Wystawa Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży pt. Kościół         w Orawce
01.05.- 29.05
2015 r.
_
_
21.06.2015„Świętojańskie Zwyki w Orawce”
– Wystawa 21.06. 2015 podczas uroczystości Świętojańskie Zwyki     w Orawce
– Wystawa 24.06.2015 na placu przy kościelnym podczas Odpustu Parafialnego
– 21.06. Świętojańskie Zwyki 24.06.
– Wystawa od 25.06. do 10.07.2015 r.       w Orawskim Centrum Kultury
5.
Gminna Uroczystość Świętojańskie  Zwyki: Program słowno-muzyczny przygotowany prze uczniów ZS w Orawce
21.06.2015 r.
Orawka
Program uroczystości będzie dostępny na stronie internetowej Gminy Jabłonka
6.
Msza Święta Odpustowa koncelebrowana pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego JE Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza
24.06.2015r.
godz.11:00
Suma Odpustowa
_
_
_
Spotkanie Dzieci         i Młodzieży               z  Placówki PSOUU Koło w Jabłonce („Barka”) oraz Dzieci i Młodzieży
realizującej kształcenie specjalne w szkołach ogólnodostępnych naszej Gminy            z Metropolitą Krakowskim JE Ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem
 7.
Pamiątkowe wydanie folderu informacyjne-go oraz
albumu  fotograficznego poświęcone-go Kościołowi 
_
_
_
_
_
8.
Koncert klasyczny: Muzyka zaklęta w drewnie
_
28.06.2015 godz. 17:00
_
_
_
9.
Spektakl szkolny Orawskie Betlejem ks. Pawła Kubani
_
03.01.2016 r.
ZS w Orawce
godz. 15:00
_
_
Zakończenie obchodów