Beneficjent: Województwo Małopolskie-

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

 Partner: Gmina Jabłonka

 realizuje projekt pn.

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Dofinansowanie Partnera z UE: 244 841,30

Dofinansowanie projektu z UE: 45 883 830,28 zł

Dokumenty do pobrania:
Regulamin projektu
Informacja dla rodziców
Zarządzenie Wójta Gminy Jabłonka