Zajęcia rozwijające

Nasze prace praktyczne na zajęciach rozwijających…

MODEL KRAWĘDZIOWY SZEŚCIANU – wykonanie: uczniowie klasy 7

Modele SPIRAL FUSE wykonane przez klasę 7

Zajęcia szachowe prowadzone w ramach zajęć rozwijających – klasa 8

Skip to content